fbpx

b365 mobile - Mười trang web đáng tin cậy hàng đầu trên Internet

Ngành kế toán doanh nghiệp – Trung cấp Hà Nội

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp bạn sẽ là làm gì?

Sau khi tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp, bạn sẽ trở thành kế toán viên trong doanh nghiệp, sẽ có khả năng tìm ngay việc làm với chức năng nhiệm vụ của một kế toán viên, hay các cán sự quản lý tài chính đặc biệt là kế toán nội bộ công ty hay đơn vị hành chính tại:

 • Các cơ quan hay các đơn vị quản lý chuyên ngành tài chính
 • Tất cả các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau trong nền kinh tế quốc dân hiện nay

kế toán doanh nghiệp

Thêm vào đó, khi tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệo, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn trong công viêc tương lai, cụ thể, bạn có thể đảm nhiệm một trong những công việc sau:

 • Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Nhân viên kế toán các phần trong doanh nghiệp như: kế toán tiền lương, kế toán tài sản cố định, kế toán vật tư, khế toán kho, kế toán thanh toán, thuế, các khoản công nợ, kế toán tổng hợp, hay kế toán kiêm hành chính trong các công ty nhỏ.
 • Nhân viên kế toán kiêm hành chính văn phòng.
 • Chuyên viên Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp.
 • Chuyên viên Quản trị tài chính doanh nghiệp.

Mục tiêu đào tạo ngành kế toán doanh nghiệp: 

Hoà hợp 3 yếu tố: chuẩn kiến thức – chuẩn kỹ năng – chuẩn thái độ

 1. Kiến thức:

Trong quá trình học tập tại trường, không những bạn nắm vững các kiến thức nền tảng về kinh tế,  luật pháp liên quan đến kinh tế, tài chính tiền tệ – tín dụng, các kiến thức về pháp luật theo yêu cầu của cán bộ trung cấp kinh tế mà còn có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ.bạn sẽ học cách nắm vững những nghiệp vụ kế toán cũng như  các nghiệo vụ trong văn phòng bao gồm nguyên lý kế toán, hạch toán kế toán, tài chính – tiền tệ, cụ thể:

 • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ và các giao dịch phát sinh trong hoạt động thường ngày tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh, doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.
 • Kiến thức đa dạng, chuyên sâu vào từng lĩnh vực thực tế cụ thể, đặc biệt là liên quan đến tài chính doanh nghiệp và Thuế. Ngoài ra các nghiệp vụ lưu trữ, hành chính, các phần mềm liên quan khác cũng được thực hành đến mức thành thạo.
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: đây là các kỹ năng quan trọng và áp dụng thực tế trong công việc rất nhiều bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh và kỹ năng quản lý thời gian,..thêm vào đó là khả năng ngoại ngữ cơ bản như tiếng anh giao tiếp giúp học viên sau khi ra trường có thể làm việc tốt với các đối tác nước ngoài để thuận tiện trông công việc khi có sự tham gia của các đối tác nước ngoài.
 1. Về kỹ năng:

Bạn sẽ có năng lực thực hành tương đối thành thạo các nghiệp vụ kế toán và được đào tạo đúng theo chuyên ngành ở vị trí công tác được giao. Bên cạnh đó, bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể và được các thầy cô giáo giám sát và chỉnh sửa trong quá trình làm việc trên cơ sở số liệu thực tế và trong thời gian thực tập ở các cơ quan, công ty thực tế.

Bạn sẽ lập được các báo cáo sổ sách, kế toán chứng từ, ngoài ra có thể phân tích hoạt động tài chính, thành thạo các phần mềm liên quan đến kế toán trên máy tính hiện nay trong các doanh nghiệp sản xuất. Cụ thể, sau khi hoàn thành khoá học, bạn sẽ thuần thục về các kỹ năng:

 • Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác có thể lý giải được các nguyên lý kinh tế cơ bản cũng như những nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến kế toán, thêm vào đó và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ ở vị trí công tác thực tế của mình.
 • Biết sử dụng một số kiến thức về kỹ thuật hành chính, đặc biệt là sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và phần mềm chuyên dụng cho kế toán để thực hiện các nghiệp vụ kế toán, soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc văn phòng trong phần nhiệm vụ của mình.
 • Có trình độ tiếng Anh cơ bản để phục vụ công việc khi cần thiết đặc biệt là các giao dịch liên quan đến người nước ngoài và các pháp luật quốc tế khi giao thương mở rộng, đáp ứng nhu cầu toàn cầu hóa và hiện đại hoá sâu rộng như hiện nay và ngày càng mở rộng trong tương lai.
 • Biết cách khai thác và sử dụng các phần mềm ứng dụng hiện nay để thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu trên máy tính phục vụ trực tiếp công việc.
 1. Về thái độ (Đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân):
 • Người học có khả năng làm việc độc lập tốt cũng như làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thông qua các bài giảng được thiết kế thông minh, tập trung vào người học và chú trọng vào thực hành ngay sau khi học lý thuyết.
 • Có đạo đức, có sức khỏe, có lương tâm nghề nghiệp, có kỷ luật, tác phong công nghiệp.
 • Có ý thức nghề nghiệp, luôn thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác cận trọng đến từng chi tiết trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy định trong khi hành nghề, đặc biệt là tuân thủ đúng các luật lệ liên quan về kế toán do nhà nước và các tổ chức quốc tế ban hành
 • Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong công việc thực tiễn, quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị đang công tác và trong đời sống kinh tế xã hội nói chung.
 • Có tinh thần làm chủ, trung thực, sống đùng tác phong cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong các công tác được giao.

Thực tập và tốt nghiệp:

Sau khi bạn đã hoàn thành hết các học phần chuyên môn của chương trình đào tạo hệ trung cấp ngành kế toán doanh nghiệp, bạn sẽ được thực tập nghề nghiệp trong môi trường làm việc thực tiễn và được các giảng viên hướng dẫn đánh giá, chấm điểm trực tiếp dựa vào kết quả thực tế cũng như thi tốt nghiệp (chủ yếu là phần thực hành các nghiệp vụ chính của kế toán, tiếng Anh và tin văn phòng). Phần thực tập sẽ hỗ trợ bạn trong các kỹ năng thực tế:

 • Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hành các nội dung thu thập và lập chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Kiểm tra lại định khoản; cách thức thực hiện; cách lập, sắp xếp và lưu trữ chứng từ; sắp xếp, ghi số liệu của 5 nghiệp vụ quan trọng nhất.
 • Kiểm tra quy trình, căn cứ ghi, phương pháp ghi số liệu ở tất cả các sổ một cách chi tiết.
 • Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hành các nội dung ghi sổ kế toán chi tiết và cách thức thực hiện 5 nghiệp vụ cuối.
 • Kiểm tra trình tự ghi sổ kế toán tổng hợp theo các hình thức ghi sổ.
 • Thực hành cách phân loại và lập bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại, chứng từ ghi sổ.
 • Thực hành lập bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại, chứng từ ghi sổ và cách lập sổ Cái của các hình thức ghi sổ.

Đăng ký đề tài để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp; Tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị thực tập tốt nghiệp (trong khi hoàn thiện đề tài tốt nghiệp, bạn sẽ được thực hành nhuần nhuyễn các kỹ năng quan trọng của kế toán doanh nghiệp như cách lập bảng tổng hợp, chi tiết cho tài khoản 152, tài khoản 153; cách lập bộ tờ khai thuế GTGT và thuế TNDN; cách lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp)